ای نور تر از نور تر از نور تر از نور...*


سخاوت وقتیه که یه نفر از هزار تومنی که داره صد تومنش رو ببخشه اما 

کرامت وقتی معنا میشه که یه نفر تمام هزار تومنی که داره ببخشه و چقدر فرقه بین سخی و کریم...!


*عنوان از آهنگ هیهات حامد همایون  بشنوید

  • مهر2خت
Designed By Erfan Powered by Bayan