ملت خوشحالن ها...!رفتم داروخونه خانومه داشت با دکتره راجع به کرم برای پوستش صحبت میکرد: دکتره یه قوطی 3*3 نشون داده میگه این بود دفعه قبل برده بودین خانومه یهو شروع که woOooOooOOooow چقدر این خوبه و fantastic این عالیه و از این دست صوبتا

 یهو رو به من، همین جوری فرتی: نمیدونی چقدر رو پوست من جواب داده ، از وقتی این آبرسان رو استفاده میکنم پوستم خیلی خوب شده (یاد تیزرای چیپ تلویزیون افتادم اصن) 

تو هم استفاده کن...

دیدم چی بگم به این خوشحال آخه؟! لبخند زدم گفتم اگه احتیاج شد حتما عزیزم

رو به دکتر پرسیدم قیمتش چقدره؟ گفتم حالا میگه سه تومن، چهار تومن دیگه آخرش ده تومن!

 برگشت گفت: 34000 تومن!!!(O_o)

 خیلی خوددار بودم بهش نگفتم خواهر من 34000 تومنو رو کویر لوطم بزنی درخت درمیاره! والا!

همون طور :| وار از کادر خارج شدم تا به حال خودش باشه:دی


  • مهر2خت
Designed By Erfan Powered by Bayan