شفاف سازی...!


ضمن تقدیر و تشکر از اهالی رادیو باید چند نکته رو خاطر نشان کنم:
اول اینکه مراد از. بیست و نهمین ششمی که بر زندگیمون گذشت ، همون بیست و نهمین ماهگرد ازدواجمونه و چون ششم بوده شده بیست و نهمین ششم (واج آرایی بیست و نهمین) :دی الان افتاد دلبندانم؟! دیگه خبرنگارتون از آچمز خارج شد؟
نکته بعدی اینه که الان بنده طی یک مرحله دگردیسی از تولد تا به اکنون از شمایل گلوله حیا در آمده و به هیبت انسان نمودار گشته بیدم و نمیتونم توضیح بدم که گلوله حیا چه شکلیه! این علامت سوال تا به ابد در ذهن شما باقی خواهد ماند متاسفانه!

اخبار رادیو بلاگیها-------------->www.radiological.blog.ie
 
  • مهر2خت

روزمون مبارک)^-^(

  • مهر2خت

گل ِ قالی...!مامان: خب چطور بود قیافه شو پسندیدی؟! 

مهردخت: نمیدونم من که اصلا ندیدمش!

-پس دو ساعت تو اون اتاق چیکار میکردی!؟

- گل ِ قالی میدیدم!

- ...(خیره به دوربین!)

مامان:
مهردخت:
گل ِ قالی:


نامبرده در جلسه بعد وی را از شکاف در رویت نموده و پسندید و پس از جلسات متعدد و مذاکرات فشرده بعله گفت...و  لی لی لی لی:دی
هعیییییی:) یادش بخیر.... اصن من یه گلوله حیا بودم بعد دست و پا در آوردم!

پی نوشت: بهانه این تجدید خاطره بیست و نهمین ششمی بود که بر زندگیمون گذشت...


  • مهر2خت

این موجودات دوست داشتنی و این معضل همیشگی...!


روزتون -مون- مبارک /(^-^)\
 
  • مهر2خت
Designed By Erfan Powered by Bayan