اندر عجایت خلقت خانم و آقا...!

اینکه یک خانم قابلیت این را دارد که همزمان یک هزار و سیصد و پنجاه و دو کار را بدون اینکه به هیچ یک خللی وارد شود را انجام دهد حقیقتی است انکار ناپذیر...!
بر فرض مثال میتواند در حین آشپزی و انتخاب ادویه لازم برای خورشتcauldron smiley، تلفنی با مادرش مهمانی پریشب و رفتار تک تک مدعوین را با ظرافت خاصی واکاوی کند و در همین حین گوشه چشمی به تلویزیون داشته باشد و همچنین از آخرین فعالیت های گروههایش در تلگرام و واتس آپ اطلاع پیدا کند و لا به لای آن بررسی کندcuckoo smiley که موجودی چه اقلامی در منزل ته کشیده و لیست بلند بالایی از آنها برای همسرش بنویسد و جارویی هم به خرده نان های کف آشپزخانه بکشد cleaning smileyو رخت چرک ها را بریزد توی ماشین لباسشویی Smileyو ...
در طرف مقابل یک آقا وقتی مشغول کاریست روی همان قفل شده و دیگر هیچ چیز،‌تاکید میکند هیـــــــــــچ چیز دیگر را از اتفاقات اطرافش متوجه نمیشود، نه صدای صحبت های خانمش را که از آشپزخانه میاید، نه صدای زنگ تلفن که دو دستی بر سرش میکوبد و نه حتی بوی سوختگی ای که احیانا از بیرون پنجره به داخل خانه درز پیدا کرده!
اما همین آقا در حین رانندگی در یک مسیر شلوغ و در هم بر هم،‌ در حالی که با یک دست فرمان را میچرخاند و پیامک حاوی خبر خوش بانک از موجودی حسابش را پس از کارت کشیدن در مغازه چک میکند و موهایش را در آینه جلوی ماشین صاف میکند و یک تیتر از روزنامه ای که رو صندلی کنارش است را میخواند و گوشش هم به رادیوست که ببیند دیشب تیم فوتبال محبوبش برده یا باخته و یک شکلات از جیبش در میاورد و کاغذش را جدا کرده و میخورد؛ با دیدن آقای پلیس کمربندش را هم میبنند! در حالی که همان خانم همه فن حریف، در حین رانندگی،  اگر بخواد فقط  آینه بغل ماشینش را صاف کند اندکی(!) تاکید میکنم اندکی (!!!) ماشینش به سمت مقابل خیابان متمایل میشود


واقعا چرا آیا؟!!؟

  • مهر2خت
Designed By Erfan Powered by Bayan