هنوز عرق راه خشک نشده تازه!

بنده به شخصه معتقدم، لذتی که در هوا ریختن ساک سوغاتیست با یک بشقاب سیب زمینی سرخ کرده با سس موشکی براری میکتد...باور کنید!

  • مهر2خت
Designed By Erfan Powered by Bayan