شفاف سازی...!


ضمن تقدیر و تشکر از اهالی رادیو باید چند نکته رو خاطر نشان کنم:
اول اینکه مراد از. بیست و نهمین ششمی که بر زندگیمون گذشت ، همون بیست و نهمین ماهگرد ازدواجمونه و چون ششم بوده شده بیست و نهمین ششم (واج آرایی بیست و نهمین) :دی الان افتاد دلبندانم؟! دیگه خبرنگارتون از آچمز خارج شد؟
نکته بعدی اینه که الان بنده طی یک مرحله دگردیسی از تولد تا به اکنون از شمایل گلوله حیا در آمده و به هیبت انسان نمودار گشته بیدم و نمیتونم توضیح بدم که گلوله حیا چه شکلیه! این علامت سوال تا به ابد در ذهن شما باقی خواهد ماند متاسفانه!

اخبار رادیو بلاگیها-------------->www.radiological.blog.ie
 
  • مهر2خت
Designed By Erfan Powered by Bayan